Όραμα

Είσοδος Μελών
Το Όραμα

Να είναι ο καταλύτης των εξελίξεων και των σχέσεων στο χώρο της επικοινωνίας.

Η αποστολή

Σκοπός μας είναι η προάσπιση των συμφερόντων των διαφημιζομένων και η ανάδειξη της αξίας της προϊοντικής και εταιρικής επικοινωνίας, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα σε ένα πλαίσιο ορθών αξιών και πρακτικών.

Στόχοι
  • Η δημιουργία και η διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος, όπου η  επικοινωνία λειτουργεί ελεύθερα, με αυτοδέσμευση και ηθικές πρακτικές
  • Η προαγωγή της ποιότητας στην επικοινωνία
  • Η προάσπισητης μέγιστης αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής επένδυσης
  • Η στήριξη της διαφάνειας  στις οικονομικές σχέσεις των συναλλασσομένων μερών
  • Η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων

Επίκαιρα

SEP 26 2018
Εκδηλώσεις

Cannes Deconstructed – Δηλώστε συμμετοχή!

September 26 2018
OCT 05 2018
Εκδηλώσεις

Sustainability Forum 2018

October 05 2018
OCT 19 2018
Εκδηλώσεις

2o Breakfast Session ΣΔΕ

October 19 2018
NOV 27 2018
Εκπαίδευση

5ο Digital Session ΣΔΕ

November 27 2018
300x250-opap

Mέλη