Όραμα

Είσοδος Μελών
Το Όραμα

Να είναι ο καταλύτης των εξελίξεων και των σχέσεων στο χώρο της επικοινωνίας.

Η αποστολή

Σκοπός μας είναι η προάσπιση των συμφερόντων των διαφημιζομένων και η ανάδειξη της αξίας της προϊοντικής και εταιρικής επικοινωνίας, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα σε ένα πλαίσιο ορθών αξιών και πρακτικών.

Στόχοι
  • Η δημιουργία και η διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος, όπου η  επικοινωνία λειτουργεί ελεύθερα, με αυτοδέσμευση και ηθικές πρακτικές
  • Η προαγωγή της ποιότητας στην επικοινωνία
  • Η προάσπισητης μέγιστης αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής επένδυσης
  • Η στήριξη της διαφάνειας  στις οικονομικές σχέσεις των συναλλασσομένων μερών
  • Η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων

Επίκαιρα

OCT 05 2017
Εκπαίδευση

Sustainability Forum 2017 της Global Sustain

October 05 2017
OCT 10 2017
Εκπαίδευση

Game Changer in Digital Marketing της 24MEDIA

October 10 2017
banner

Mέλη