Κύριο Θέμα

Συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αριστείων 

Περισσότερα

Νέα

“0 12λογος του καλού spec”

Οδηγός καλών πρακτικών για τη διαδικασία των spec από τον ΣΔΕ και την ΕΔΕΕ

Πρωτοβουλίες ΣΔΕ

Συνεργασίες

wfa-logo-0
see-logo-0
simmaxia-logo-0

Μέλη