Διαβάστε τα αποτελέσματα για την Ελλάδα της παγκόσμιας έρευνας «What marketing talent wants» που πραγματοποίησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA).

Διαβάστε τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας «What marketing talent wants» που πραγματοποίησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA), με συμμετοχή και της Ελλάδας.

Διαβάστε τα αποτελέσματα της έρευνας “Communicationand (in)effectiveness”.