Τα αποτελέσματα  για την ελληνική αγορά της παγκόσμιας έρευνας “Marketing and sustainability: Closing the gaps” που πραγματοποίησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA) με τη συμμετοχή των εταιρειών-μελών του ΣΔΕ, είναι προς το παρόν διαθέσιμα μόνο για τα μέλη του ΣΔΕ.

Διαβάστε τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας “Marketing and sustainability: Closing the gaps” που πραγματοποίησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA).

Διαβάστε τα αποτελέσματα για την Ελλάδα της παγκόσμιας έρευνας «What marketing talent wants» που πραγματοποίησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA).

Διαβάστε τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας «What marketing talent wants» που πραγματοποίησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA), με συμμετοχή και της Ελλάδας.

Διαβάστε τα αποτελέσματα της έρευνας “Communicationand (in)effectiveness”.