• 9 Φεβρουαρίου 2021 Shortcutting your marketing transformation
  • 2 Φεβρουαρίου 2021 Managing your sponsorship initiatives post-pandemic – Where to from here?
  • 2 Φεβρουαρίου 2021 CAN you afford not to be brand conscious? – Why responsible advertising matters
  • 28 Ιανουαρίου 2021 Regulating Marketing to kids
  • 26 Ιανουαρίου 2021 Digital media and the demise of identity
  • 19 Ιανουαρίου 2021 Spotlight on sustainability around the world