Με τη συμμετοχή 20 εταιρειών έκλεισε ο πρώτος χρόνος της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα, ενώ η επίτευξη του στόχου του Ελληνικού Pledge προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γρηγόρης Αντωνιάδη, αντιπρόεδρος ΣΕΒΤ και συντονιστής της Πρωτοβουλίας, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της φετινής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒΤ. Βρείτε εδώ την παρουσίαση.

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης του Ελληνικού 𝗣𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲, η οποία πραγματοποιήθηκε στην τηλεόραση και τα online μέσα, επιβεβαιώνουν την αυτοδέσμευση των επιχειρήσεων του κλάδου για τη βελτίωση του τρόπου διαφήμισης τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών και την αποφυγή της προώθησης προϊόντων πλούσιων σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη σε παιδιά κάτω των 13 ετών, με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Τα επίπεδα συμμόρφωσης διαμορφώθηκαν αναλυτικά ως εξής:

  • 98% για την τηλεόραση
  • 100% στους influencers
  • 92% στα social media
  • 90%  στις εταιρικές ιστοσελίδες

Ο ΣΔΕ έχει απόλυτη πίστη στην αξία της αυτοδέσμευσης για την ποιότητα της επικοινωνίας, αλλά και για τη διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος, όπου η επικοινωνία λειτουργεί ελεύθερα και υπεύθυνα

Διαβάστε περισσότερα :

Δυναμικά προχωρά το Ελληνικό Pledge | Business Good News 19.06.2023

Ελληνικό Pledge | Ναυτεμπορική 27.07.2023

Τι είναι το Ελληνικό Pledge;

  • Το Ελληνικό Pledge αποτελεί ένα πλαίσιο κοινών εθελοντικών δράσεων & δεσμεύσεων, είναι δηλαδή ένας Κώδικας Αυτοδέσμευσης από επιχειρήσεις του κλάδου για να βελτιωθεί ο τρόπος διαφήμισης των τροφίμων & ποτών σε παιδιά κάτω των 13 ετών, με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού (EU PLedge).
  • Αποτελεί μια πρωτοβουλία του ΣΕΒΤ, με την υποστήριξη του ΣΔΕ
  • Η απόφαση του ΣΕΒΤ και του ΣΔΕ να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτού του Κώδικα Αυτοδέσμευσης συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που δείχνουν ότι το θέμα της υγιεινής διατροφής σε συνδυασμό με τη διαφήμιση των τροφίμων & ποτών στα παιδιά είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η νέα Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» θέτει μια σειρά από στόχους και προκλήσεις για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον κλάδο μας καθώς αγγίζει περιοχές στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται ενεργά η Βιομηχανία μας.  Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της είναι η προώθηση μιας υγιούς και βιώσιμης διατροφής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο «Κώδικας Δεοντολογίας  για την υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική και πρακτική προώθησης των προϊόντων τροφίμων», που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2021 και είναι το πρώτο της παραδοτέο, προβλέπει την εφαρμογή από τις επιχειρήσεις τροφίμων υπεύθυνων πρακτικών για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων τους, αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά τη σημασία της αυτοδέσμευσης.

Στόχος του Ελληνικού Pledge

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου σε μια πρωτοβουλία αυτοδέσμευσης, όπως το Ελληνικό Pledge, έχει ως στόχο να αναδείξει το ενδιαφέρον και την ουσιαστική συμβολή της Βιομηχανίας Τροφίμων στην υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής ήδη από την παιδική ηλικία.

 

Περισσότερες Πληροφορίες και Δήλωση Συμμετοχής 

Στις 24 Φεβρουαρίου ο ΣΕΒΤ διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας του για την υλοποίηση του Ελληνικού Pledge με την υποστήριξη του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος.

Το Ελληνικό Pledge δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού και αποτελεί ένα πλαίσιο κοινών εθελοντικών δράσεων & δεσμεύσεων, είναι δηλαδή ένας Κώδικας Αυτοδέσμευσης από επιχειρήσεις του κλάδου μας για να αλλάξει ο τρόπος διαφήμισης των τροφίμων & ποτών σε παιδιά κάτω των 13 ετών, με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Η απόφαση του ΣΕΒΤ και του ΣΔΕ να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτού του Κώδικα Αυτοδέσμευσης συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που δείχνουν ότι το θέμα της υγιεινής διατροφής σε συνδυασμό με τη διαφήμιση των τροφίμων & ποτών στα παιδιά είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η νέα Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» θέτει μια σειρά από στόχους και προκλήσεις για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον κλάδο μας καθώς αγγίζει περιοχές στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται ενεργά η Βιομηχανία μας.  Ένας από τους πιο σημαντικούς  στόχους της είναι η προώθηση μιας υγιούς και βιώσιμης διατροφής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο «Κώδικας Δεοντολογίας  για την υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική και πρακτική προώθησης των προϊόντων τροφίμων», που δημοσιεύτηκε τον ΜάΙο 2021 και είναι το πρώτο της παραδοτέο, προβλέπει την εφαρμογή από τις επιχειρήσεις τροφίμων υπεύθυνων πρακτικών για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων τους, αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά τη σημασία της αυτοδέσμευσης.

Σε εθνικό επίπεδο, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BestReMap για τη βελτιστοποίηση των πρακτικών στη διατροφή των παιδιών, με ένα από τα πακέτα εργασίας να αφορά στη διαφήμιση των τροφίμων στα παιδιά και τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας.

Με την υλοποίηση του ελληνικού pledge θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και θα γίνει προφανές ότι οι  πρωτοβουλίες αυτοδέσμευσης της Βιομηχανίας Τροφίμων θέτουν σε προτεραιότητα τον άνθρωπο και μπορούν να αποφέρουν πιο άμεσα και πιο εύκολα τα επιθυμητά αποτελέσματα σε σχέση με τους νομοθετικούς περιορισμούς.

Την εκδήλωση άνοιξε η κα Β. Παπαδημητρίου, Γενική Δ/ντρια ΣΕΒΤ, που έθεσε το γενικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Στη συνέχεια η κα Ν. Κομιώτη, Γενική Δ/ντρια ΣΔΕ, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων υποστηρίζει την πρωτοβουλία του ΣΕΒΤ. Ο κ. Γρ. Αντωνιάδης, Αντιπρόεδρος ΣΕΒΤ & Πρόεδρος ΣΔΕ, παρουσίασε αναλυτικά την πρωτοβουλία, κάνοντας αναφορά καταρχήν στο διεθνές περιβάλλον, στο ευρωπαϊκό pledge, στο πρόγραμμα BestReMap, αλλά και στον τρόπο που απαντά η Βιομηχανία σε όλα αυτά τα δεδομένα. Τέλος ανέλυσε την ελληνική εθελοντική πρόταση για τη διαφήμιση των τροφίμων στα παιδιά, το πλαίσιο λειτουργίας της και συμμετοχής των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, αλλά και τα πλεονεκτήματά της.

Δείτε εδώ την αναλυτική παρουσίαση του κ. Αντωνιάδη.