WFA’s Marketing Capability Survey 2017

Οι marketers εντοπίζουν σημαντικό έλλειμμα στις δεξιότητες που αφορούν σε AI, programmatic and IoT

Επίσης, η απόδοση δε συμβαδίζει με το βαθμό προτεραιότητας/σημαντικότητας όσον αφορά στην ψηφιακή ολοκλήρωση και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Μια νέα μελέτη που εκπόνησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA) σε συνεργασία με την εταιρεία Circus Street, ειδική σε θέματα marketing training, εντοπίζει ανησυχία από την πλευρά των marketers αναφορικά με τη δυνατότητά τους να προσλάβουν τους ειδικούς που θα χρειάζονται τα επόμενα χρόνια. Οι κύριοι τομείς ανησυχίας αφορούν προγνωστικά μοντέλα AI, programmatic και IoT.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναφέρθηκε ως ο κύριος τομέας ανησυχίας από το 73% των ερωτηθέντων, οι οποίοι προβλέπουν ότι στο μέλλον θα υπάρχει σοβαρό έλλειμα στις γνώσεις και τις ικανότητες της εταιρείας στον τομέα αυτό. Άλλοι τομείς ανησυχίας περιλάμβαναν την ικανότητά τους να αναπτύξουν εσωτερικά ομάδες για τη διαχείριση του programmatic media buying (62%) και του internet of things (52%). Θέματα data privacy και augmented reality/virtual reality (AR/VR) επισημάνθηκαν, επίσης ως τομείς ανησυχίας των marketers αναφορικά με τη δυνατότητα στελέχωσης.

Η μελέτη βασίστηκε σε απαντήσεις από 22 πολυεθνικές εταιρείες-μέλη της WFA, που επενδύουν περισσότερα από 25 δις $ ετησίως σε επικοινωνία.

Τα ελλείματα δεξιοτήτων που εντοπίζονται είναι αποφασιστικής σημασίας, τόσο όσον αφορά στις νέες τεχνολογίες που οι marketers θεωρούν ότι θα επηρεάσουν μελλοντικά το business, όσο και στις τρέχουσες προκλήσεις αναφορικά με data και programmatic που εμπεριέχουν κινδύνους, όπως για παράδειγμα το ad fraud.

Η μελέτη της WFA και της Circus Street επισημαίνει επιπλέον τομείς στους οποίους οι marketers παραδέχονται ότι η τρέχουσα απόδοσή τους δεν είναι τόσο καλή όσο θα έπρεπε, με τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ σημαντικότητας/προτεραιότητας για την εταιρεία και απόδοσης, να εμφανίζεται στους τομείς της ψηφιακής ολοκλήρωσης και του e-commerce.

Το 82% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η ψηφιακή ολοκλήρωση είναι ένας από τους τομείς υψηλότερης προτεραιότητας (κατάταξη 4,4 από 5 συνολικά, όπου το 5 αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα), αλλά το 41% δήλωσε ότι η απόδοση της εταιρείας στο συγκεκριμένο τομέα κατατάσσεται στη χαμηλότερη κατηγορία (1 ή 2).

Για το ηλεκτρονικό εμπόριο υπήρχε απόσταση μιας μονάδας μεταξύ προτεραιότητας/σημαντικότητας και απόδοσης, ενώ οι συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης σημαντική απόσταση όσον αφορά στην καινοτομία στο marketing και στη μετατροπή των δεδομένων σε insights.

Αντίθετα, το 91% των ερωτηθέντων κατέταξε το brand position ως τομέα υψηλής προτεραιότητας, αλλά κανένας δεν τo περιέγραψε ως τομέα χαμηλής απόδοσης.

Στην αντίστοιχη έρευνα της WFA το 2014, οι marketers είχαν αναφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο, το CRM και το marketing στον αγοραστή/στο σημείο πώλησης (POS) ως βασικούς τομείς προτεραιότητας όπου υπολειπόταν η απόδοση. Η ψηφιακή ολοκλήρωση ήταν μόλις τέταρτη.

conferience

Έρευνα για το αποτύπωμα της επικοινωνίας στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έρευνα για τον υπολογισμό της συνεισφοράς της διαφήμισης στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από την Deloitte, για λογαριασμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων (WFA).

Η έρευνα κατέδειξε σημαντικά στοιχεία, όπως πόσο από το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σημαντικότερων χωρών-μελών της μπορεί να αποδοθεί στη διαφήμιση. Συμπληρωματικά, υπολόγισε τη συνεισφορά της διαφήμισης στην απασχόληση, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Τέλος, ανέδειξε το πώς χάρη στη διαφήμιση οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό προϊόν και φυσικά στο διαδίκτυο.

Τα τρία κύρια ευρήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

  • Κάθε ευρώ που δαπανάται στη διαφήμιση εκτιμάται πως αυξάνει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά επτά ευρώ.
  • Η διαφήμιση συντηρεί περίπου 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, δηλαδή το 2,6% των συνολικών θέσεων εργασίας στις χώρες της Ε.Ε.
  • Η διαφήμιση δημιουργεί προσωπικά και κοινωνικά οφέλη, χρηματοδοτώντας πλήρως ή εν μέρει τη λειτουργία των Μέσων, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να τα απολαμβάνουν δωρεάν ή με χαμηλό κόστος.

«Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Deloitte, η οποία επιβεβαιώνει –μεταξύ άλλων- ότι και στην Ε.Ε. η επένδυση των επιχειρήσεων στη διαφήμιση δημιουργεί πολλαπλάσια οικονομική δραστηριότητα, ενθαρρύνει την καινοτομία, υποστηρίζει την απασχόληση και συμβάλλει στη χρηματοδότηση υπηρεσιών ζωτικής σημασίας», δήλωσε ο κ. Γρηγόρης Αντωνιάδης, Πρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) και συμπλήρωσε: «Παρόλα αυτά, όσο εντυπωσιακά και αν είναι τα στοιχεία, δεν μας ξαφνιάζουν, καθώς αντίστοιχα ευρήματα είχαμε και στην αντίστοιχη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί το 2015, από την Deloitte, με πρωτοβουλία της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), αποκλειστικά για την Ελλάδα. Αντίθετα, επικυρώνουν τη σημασία του κλάδου, εντοπίζουν το απτό αποτύπωμά του στην οικονομία και καταδεικνύουν, προς πάσα κατεύθυνση, την κρισιμότητα της προάσπισης της εύρυθμης λειτουργίας του».

Βρείτε αναλυτικότερα στοιχεία της έρευνας στα ακόλουθα links
Infographic
Αποτελέσματα Έρευνας
Executive Summary
Value of Advertising Research – Q&A
Δελτίο Τύπου Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων