11/5/2022

Τι είναι το Ελληνικό Pledge;

  • Το Ελληνικό Pledge αποτελεί ένα πλαίσιο κοινών εθελοντικών δράσεων & δεσμεύσεων, είναι δηλαδή ένας Κώδικας Αυτοδέσμευσης από επιχειρήσεις του κλάδου για να βελτιωθεί ο τρόπος διαφήμισης των τροφίμων & ποτών σε παιδιά κάτω των 13 ετών, με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού (EU PLedge). Διαβάστε εδώ περισσότερα για το Ελληνικό Pledge και εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για το ΕU Pledge.
  • Αποτελεί μια πρωτοβουλία του ΣΕΒΤ, με την υποστήριξη του ΣΔΕ
  • Η απόφαση του ΣΕΒΤ και του ΣΔΕ να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτού του Κώδικα Αυτοδέσμευσης συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που δείχνουν ότι το θέμα της υγιεινής διατροφής σε συνδυασμό με τη διαφήμιση των τροφίμων & ποτών στα παιδιά είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η νέα Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» θέτει μια σειρά από στόχους και προκλήσεις για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον κλάδο μας καθώς αγγίζει περιοχές στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται ενεργά η Βιομηχανία μας.  Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της είναι η προώθηση μιας υγιούς και βιώσιμης διατροφής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο «Κώδικας Δεοντολογίας  για την υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική και πρακτική προώθησης των προϊόντων τροφίμων», που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2021 και είναι το πρώτο της παραδοτέο, προβλέπει την εφαρμογή από τις επιχειρήσεις τροφίμων υπεύθυνων πρακτικών για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων τους, αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά τη σημασία της αυτοδέσμευσης.

Στόχος του Ελληνικού Pledge

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου σε μια πρωτοβουλία αυτοδέσμευσης, όπως το Ελληνικό Pledge, έχει ως στόχο να αναδείξει το ενδιαφέρον και την ουσιαστική συμβολή της Βιομηχανίας Τροφίμων στην υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής ήδη από την παιδική ηλικία.

Περισσότερες Πληροφορίες και Δήλωση Συμμετοχής 

 

28/06/2016