Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ)

Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1978 με μέλη επιχειρήσεις βιομηχανικές, εμπορικές και υπηρεσιών, των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αντίστοιχα, διαφημίζονται.Τα μέλη του Συνδέσμου καλύπτουν σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (MME).

Κύριος σκοπός του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος είναι η προβολή, προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων των Διαφημιζομένων σε όλους τους τομείς και προς όλες τις κατευθύνσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης.

  • Βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με όλους τους επαγγελματίες εταίρους του ευρύτερου χώρου της επικοινωνίας: Εταιρείες Διαφήμισης & Επικοινωνίας, Εταιρείες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), Καταναλωτές και τους φορείς αυτών.
  • Παρακολουθεί και κατά περίπτωση παρεμβαίνει για θέματα που αφορούν στον ευρύτερο χώρο της Διαφήμισης.
  • Εκπροσωπεί τα μέλη του για θέματα που αφορούν στη Διαφήμιση προς τις Αρχές, τους παρέχοντες τις σχετικές υπηρεσίες, τα συλλογικά όργανα και το κοινό.
  • Είναι θεσμικός συνομιλητής με την Κυβέρνηση, τη Βουλή και τις δημόσιες υπηρεσίες για θέματα που αφορούν στην εμπορική επικοινωνία των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους.
  • Διατηρεί μόνιμη σχέση με τη Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωβουλή.
  • Ενημερώνει τακτικά τα μέλη του για εξελίξεις που αφορούν στη νομοθεσία, στο χώρο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και την εμπορική τους πολιτική και στην επικοινωνία γενικότερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.
  • Μάχεται για την ευρύτερη αναγνώριση του οικονομικού και κοινωνικού ρόλου των επενδύσεων των επιχειρήσεων στην επικοινωνία.
  • Εξασφαλίζει τη λειτουργία συστημάτων ελέγχου των ερευνών και μετρήσεων σε σχέση με θέματα που αφορούν στη Διαφήμιση.
  • Μάχεται για τη διασφάλιση της ελευθερίας του εμπορικού λόγου και τη λειτουργία της Διαφήμισης μέσα στα πλαίσια των Νόμων και Κωδίκων που αναφέρονται στη διαφημιστική και επικοινωνιακή δεοντολογία και την ηθική.

Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) είναι από ιδρύσεώς του μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων (WFA) που εδρεύει στις Βρυξέλλες και συμμετέχει στα ευρωπαϊκά και διεθνή δρώμενα. Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων διετέλεσε Πρόεδρος για δύο χρόνια ο κ. Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος του Συνδέσμου από το 1996 έως το 2004. Η κα Καίτη Πετροπούλου, Γενική Διευθύντρια του συνδέσμου απο το 1993 έως το 2012, συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του Sponsorship Task Force για τη χορηγία και του Media Committee για τις εξελίξεις στα Μέσα και τη Διαφήμιση της World Federation of Advertisers (WFA).

Η WFA είναι η μόνη οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των διαφημιζομένων διεθνώς. Τα μέλη της, είτε απευθείας είτε μέσω εθνικών Συνδέσμων είναι πάνω από 5.000 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε εθνικό ή πολυεθνικό επίπεδο και αριθμούν το 90% της παγκόσμιας διαφημιστικής δαπάνης, περίπου €500 δισ. ετησίως. Αποστολή της είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ελεύθερης και νόμιμης εμπορικής επικοινωνίας με κύριο άξονα τα συστήματα αυτοδέσμευσης κάθε χώρας το οποίο συντελεί στην μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής δαπάνης μέσα στα πλαίσια διαφάνειας με τις εταιρείες επικοινωνίας και άλλων συμβούλων.

Σ’ ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν η παγκοσμιοποίηση αλλά και η σημαντικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες-μέλη, κάθε ρύθμιση ή παρέμβαση έχει άμεσο αντίκτυπο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε και διεθνώς.Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων αλλά και ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος φροντίζουν να βρίσκονται στο κέντρο των αποφάσεων ώστε να επιλύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οποιοδήποτε θέμα που ενδεχομένως θα επηρέαζε τον χώρο της εμπορικής επικοινωνίας.

 Παρακολουθήστε το ιστορικό του ΣΔΕ από το 1978 – 2022