ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (GRP δευτερόλεπτα)
  • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει έως 96.000 GRP δευτερόλεπτα την 3ετία πριν την εγγραφή η ετήσια συνδρομή είναι 890,00 €
  • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει από 96.001-240.000GRP δευτερόλεπτα την 3ετία πριν την εγγραφή, η ετήσια συνδρομή είναι 1.300,00 €.
  • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει από 240.001-480.000 GRP δευτερόλεπτα την 3ετία πριν την εγγραφή, η ετήσια συνδρομή είναι 1.820,00 €.
  • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει από 480.001-960.000 GRP δευτερόλεπτα την 3ετία πριν την εγγραφή, η ετήσια συνδρομή είναι 3.020,00 €.
  • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει από 960.001-1.600.000 GRP δευτερόλεπτα την 3ετία πριν την εγγραφή, η ετήσια συνδρομή είναι 4.060,00 €
  • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει από 1.600.001-3.200.000 GRP δευτερόλεπτα την 3ετία πριν την εγγραφή, η ετήσια συνδρομή είναι 5.408,00 €
  • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει άνω των 3.200.001 GRP δευτερόλεπτα την 3ετία πριν την εγγραφή, η ετήσια συνδρομή είναι 7.000,00€
  • Το δικαίωμα εγγραφής ανέρχεται σε 60 € και καταβάλλεται άπαξ.

    Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή επιβαρύνονται με χαρτόσημο 1,2%.