Το Όραμα

Με όραμα να αποτελεί καταλύτη για τις εξελίξεις και τις σχέσεις στον ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας,

 • Παρακολουθεί
 • Παρεμβαίνει
 • Διαπραγματεύεται
 • Ενημερώνει
 • Συμβουλεύει
 • Εκπαιδεύει
 • Συνεργάζεται
Σκοπός
 • Η προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου της επικοινωνίας προς όφελος των διαφημιζομένων, των λοιπών εταίρων και φυσικά του καταναλωτή
 • Η ανάδειξη της αξίας της εμπορικής επικοινωνίας και της εταιρικής υπευθυνότητας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Στόχοι
 • Η δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος, όπου η επικοινωνία λειτουργεί ελεύθερα & υπεύθυνα
 • Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας μεταξύ των μερών
 • Η προαγωγή της ποιότητας, της ηθικής και της αυτοδέσμευσης στην επικοινωνία
 • Η προάσπιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής επένδυσης
 • Η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων
 • Η υποστήριξη του έργου των marketers