Συνεργασία με Διάπλους

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) «Διάπλους» φροντίζει την καθαριότητα των γραφείων του ΣΔΕ. Ο Διάπλους ιδρύθηκε το 2004 και αποτελεί μία από τις πρώτες κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σκοπό έχει τη δημιουργία θέσεων εργασίας για συνανθρώπους μας με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που δικαιούνται ισότιμη επαγγελματική δράση και συμμετοχή  Ο Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς όπως το εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων, την καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων,  την παροχή υπηρεσιών κηποτεχνίας και αποψιλώσεων υπαίθριων εκτάσεων και την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (συνεργεία καθαριότητας).Μέλη του Συνεταιρισμού είναι άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, εργαζόμενοι σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσια Νοσοκομεία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

Είναι μεγάλη μας χαρά που στηρίζουμε τόσο το έργο του Συνεταιρισμού όσο και των ανθρώπων που εργάζονται εκεί.

Μάθετε περισσότερα για το έργο του ΔΙΑΠΛΟΥΣ στο https://www.diaplous.eu/

Ενέργειες Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Ο ΣΔΕ, πιστεύοντας στη σημαντικότητα που έχει για την κοινωνία και τη βιώσιμη ανάπτυξη η εταιρική υπευθυνότητα, δραστηριοποιείται στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων: ενημερώνει τις εταιρείες-μέλη του για τις ανάγκες που υπάρχουν, τις προσκαλεί να υποστηρίξουν δράσεις προσφέροντας προϊόντα ή/και υπηρεσίες τους και συντονίζει τα εμπλεκόμενα μέρη.

Για συμμετοχή σε ενέργειες υποστήριξης ευπαθών ομάδων ή για προτεινόμενες δράσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο sde@otenet.gr ή τηλεφωνικά στο 210-6746568.

Παιδόπολη – Αγία Βαρβάρα
Η Παιδόπολη της Αγίας Βαρβάρας είναι μία από τις δώδεκα μονάδες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής. Τον Οκτώβριο 2015 η εταιρεία-μέλος μας Colgate-Palmolive ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΣΔΕ για προσφορά προϊόντων προσωπικής υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών των κοριτσιών που φιλοξενούνται στην Παιδόπολη.

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1859 με σκοπό τη φιλοξενία και περίθαλψη των εγκαταλελειμμένων βρεφών και νηπίων, την αποκατάστασή τους καθώς και την προστασία της μητέρας (έγγαμης και άγαμης).
Το Δεκέμβριο 2013 ο ΣΔΕ συντόνισε την αποστολή προϊόντων που ευγενικά παραχώρησαν οι εταιρείες-μέλη Arla, Barilla, Γιώτης & Mondelez-Kraft προς το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών για την υποστήριξη του έργου του.

PRAKSIS & TANDEM
Το Μη Κερδοσκοπικό, Ανθρωπιστικό Σωματείο ‘PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας’ έχει κύριο στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία TANDEM ιδρύθηκε με βασικό κίνητρο την ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα αναπηρίας και κοινωνικής ένταξης και την ενδυνάμωση κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
Το Δεκέμβριο 2013, ο ΣΔΕ συντόνισε τη συγκέντρωση και παράδοση προϊόντων που ευγενικά παραχώρησαν οι εταιρείες-μέλη Coca-Cola 3E, Mondelez-Kraft, Procter & Gamble, Unilever & Vodafone προς τις δύο αυτές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, για την υποστήριξη αστέγων και παιδιών με αναπηρία αντίστοιχα.

Τράπεζα Τροφίμων-Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας
Η Τράπεζα Τροφίμων είναι ένα κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε πριν από 18 χρόνια με σκοπό την καταπολέμηση της πείνας, τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού άπορων ατόμων και τη συνεργασία με προγράμματα, συντεχνίες και αναγνωρισμένες οργανώσεις που μοιράζονται το ίδιο όραμα.
Στα πλαίσια της διοργάνωσης των 6ων Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΣΔΕ πραγματοποίησε δωρεά ποσού 5.000€ για τους σκοπούς της Τράπεζας, αντί δώρων προς τις Επιτροπές και τους συνεργάτες των Αριστείων.