Ενέργειες Υποστήριξης Συνεργατών

Η συρρίκνωση που επέφερε η κρίση στην αγορά εργασίας, έπληξε σημαντικά και το χώρο του Marketing και της Επικοινωνίας. Ο ΣΔΕ, εκτιμώντας τη συνεργασία του με τους εκπροσώπους και αναπληρωτές εκπροσώπους των εταιρειών-μελών του και την προσφορά τους στο Σύνδεσμο, διαμόρφωσε τέσσερις δράσεις που τους δίνουν την ευκαιρία να παραμείνουν σε επαφή με το απαιτητικό και ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας τους με την εταιρεία-μέλος. Συγκεκριμένα:

  • Δυνατότητα συνάντησής τους κατά προτεραιότητα με εκπροσώπους τριών από τις σημαντικότερες εταιρείες που παρέχουν μεταξύ άλλων υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Executive Search, τις Egon Zehnder, Spengler Fox και Stanton Chase.
  • Δυνατότητα παράτασης της συμμετοχής τους σε ΠΕΕΕ & ΔΕΕΕ του ΣΕΕ για διάστημα έως 6 μηνών.
  • Δυνατότητα συμμετοχής τους σε Ομάδες εργασίας του ΣΔΕ με αντικείμενο που άπτεται των γνώσεων και της ειδικότητάς τους, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις του ΣΔΕ.
  • Δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εκδηλώσεις του ΣΔΕ ή και συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων κατά περίπτωση.

Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες Egon Zehnder, Spengler Fox και Stanton Chase για την ανεκτίμητη συμβολή τους.