Θεωρία, Πράξη και Απλοποίηση

Η ΕΕΔΕ, με την υποστήριξη του ΣΔΕ, πραγματοποιεί το σεμινάριο Media Planning «Θεωρία, Πράξη και Απλοποίηση», διάρκειας 16 ωρών. Το πρόγραμμα απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και σε νέα στελέχη διαφημιζόμενων που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με επικοινωνιακά προγράμματα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 28 & 30 Απριλίου 2015 και στις 5 & 7 Μαΐου 2015, 5-9μμ, στα γραφεία της ΕΕΔΕ

Εισηγητές του προγράμματος είναι οι κ.κ. Γιώργος Κουβαράς, Σύμβουλος Διαφημιστικής Επικοινωνίας/ Media και Φραγκίσκος Μονογυιός, Deputy Ceo & Commercial Director, 24MEDIA Group.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη θεωρία και την πρακτική λειτουργία του Media Planning.

Παράλληλα να τους εκπαιδεύσει να αντιλαμβάνονται και να κρίνουν την επιλογή στόχων και στρατηγικής και τη σωστή υλοποίηση ενός Media Plan.

Τα περιεχόμενα του προγράμματος είναι τα εξής:

Λειτουργία, έννοιες και μεγέθη στο media planning
Κοινό – στόχος στην επικοινωνία
Πληροφόρηση και επηρεασμός
Βαθμός γνωριμίας
Μερίδιο αγοράς
Κάλυψη κοινού στόχου
Μέση συχνότητα
Μερίδιο διαφημιστικής δαπάνης (Share Of Spending)
Μερίδιο διαφημιστικής φωνής (Share Of Voice)
Σχέσεις μεταξύ των μεγεθών της επικοινωνίας
Μονάδες μέτρησης των μεγεθών της επικοινωνίας
Τρόποι αξιολόγησης και ισορροπίας μεγεθών
Ορολογία και σημασία των μονάδων μέτρησης(πχ GRPs, OTS, CPT, COST PER GRP, CPR)
Σχέσεις και αντιπαλότητες των μεγεθών
Στόχοι και στρατηγική media planning
Εκτίμηση, εφαρμογή, αξιολόγηση media plan
Media brief, media planning, media auditing
Μέθοδοι προσδιορισμού διαφημιστικής δαπάνης
Μορφές διαφημιστικής εκστρατείας
Σύντομη πειραματική άσκηση
Planning Process
Greek Media Landscape
Global/Local Trends
Media Strategy
Digital Tacticts

Το κόστος για τα μέλη του ΣΔΕ είναι μειωμένο και ανέρχεται σε 350€. Οι εταιρείες μπορούν να καλύψουν το κόστος με το 0,24% της εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλουν για την ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους κ.κ. Γ. Σκορδίλη και Α. Χρόνη, στο τηλ. 210-2112000 (εσωτ. 609 & 610) ή στο open-seminars@eede.gr, αναφέροντας ότι είστε μέλη του ΣΔΕ.

MEDIAPLANNING_280415