2014 – Έτος Digital?

Αγαπητοί φίλοι, Πέρυσι τέτοια εποχή, ο ΣΔΕ έθετε στην κορυφή της agenda του για το 2014 το Digital. Για το λόγο αυτό η Ομάδα Digital προγραμμάτισε και υλοποίησε σειρά ενεργειών που σκοπό είχαν να παρέχουν στα μέλη πληροφόρηση και γνώση για το Μέσο που αλλάζει με απίστευτη ταχύτητα το οικοσύστημα της επικοινωνίας παγκοσμίως. Το 2014…