Σεμινάριο Media Planning

Θεωρία, Πράξη και Απλοποίηση Η ΕΕΔΕ, με την υποστήριξη του ΣΔΕ, πραγματοποιεί το σεμινάριο Media Planning «Θεωρία, Πράξη και Απλοποίηση», διάρκειας 16 ωρών. Το πρόγραμμα απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και σε νέα στελέχη διαφημιζόμενων που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με επικοινωνιακά προγράμματα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 28 & 30 Απριλίου 2015 και στις 5…