Πρώτα αποτελέσματα της 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗗𝗘𝗜 𝗖𝗲𝗻𝘀𝘂𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟯

Υψηλά ποσοστά αναγνώρισης των προσπαθειών του κλάδου, όχι όμως βελτίωση στα θέματα συμπερίληψης, έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗗𝗘𝗜 𝗖𝗲𝗻𝘀𝘂𝘀 – 𝗪𝗮𝘃𝗲 𝗜𝗜.