Η αυτοδέσμευση για την προστασία του καταναλωτή λειτουργεί με συνέπεια, στην αγορά της επικοινωνίας στην Ελλάδα, εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης – Επικοινωνίας είναι η «βίβλος» της δεοντολογίας για διαφημιστές και διαφημιζόμενους.

Αντικείμενο του προγράμματος Good Advertising είναι η σωστή μελέτη και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε).

Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) και οι εταίροι τους, μέσω του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) προωθούν με συνέπεια την αυτοδέσμευση στη δεοντολογία του κλάδου, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της European Advertising Standards Alliance (EASA).

Το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε για να βοηθήσει όλους τους επαγγελματίες στον ευρύτερο χώρο του marketing και της διαφήμισης να μελετήσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τις αρχές και τους κανόνες της δεοντολογίας, ώστε να παράγουν επικοινωνία και διαφήμιση, η οποία είναι νόμιμη, ευπρεπής, έντιμη και λέει την αλήθεια.

Η γνώση και η εφαρμογή της δεοντολογίας αποτελεί στοιχειώδη κοινωνική ευθύνη του ευρύτερου κλάδου και sine qua non προϋπόθεση για οποιοδήποτε επαγγελματία θέλει να σταδιοδρομήσει στο χώρο αυτό. Επιπλέον, όμως, η τήρηση της δεοντολογίας διασφαλίζει και συντηρεί την εμπιστοσύνη και την προσοχή του καταναλωτή στη διαφήμιση. Για το λόγο αυτό, η EASA δηλώνει: Good Advertising is Good for Business. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Η ΜΕΛΕΤΗ

Το πρόγραμμα έχει προβλεπόμενη διάρκεια 20 ωρών και χωρίζεται σε 10 ενότητες. Προϋποθέτει ότι μελετάτε τον Κώδικα εκείνη τη στιγμή και δεν υποκαθιστά την ανάγνωσή του.

Ανάλογα με την ευχέρεια και την προηγούμενη εμπειρία σας, εκτιμάται ότι η μελέτη για κάθε ενότητα διαρκεί περίπου δυο ώρες και περιέχει:
1. Ένα θεωρητικό σκέλος στο οποίο περιγράφεται συνοπτικά το πεδίο της ενότητας και το πνεύμα του Κώδικα.
2. Ένα σκέλος με case studies, όπου αρμόζει.
3. Ένα σκέλος με ερωτήσεις στο τέλος κάθε ενότητας, για να βεβαιωθείτε εσείς ατομικά ότι κατανοείτε το περιεχόμενό της.

Το κόστος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι 125€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για τα μέλη ΕΔΕΕ και ΣΔΕ και 250€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για μη μέλη.

 

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη και των 10 ενοτήτων του προγράμματος, θα αποκτήσετε πρόσβαση στις online εξετάσεις. Για τη διαδικασία αυτή, θα χρειαστεί να απαντήσετε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, παρόμοιες με αυτές που θα απαντάτε στο τέλος κάθε ενότητας.
Θα έχετε στη διάθεση σας 3 ώρες, χωρίς να έχετε δικαίωμα να διακόψετε την εξέταση και να συνεχίσετε άλλη στιγμή. Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός λαθών είναι τρία (3). Αν κάνετε περισσότερα από τρία (3) λάθη, μπορείτε εντός 7 ημερών να ζητήσετε να συμπληρώσετε νέα σειρά ερωτήσεων, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Αν αυτό επαναληφθεί πάνω από 3 φορές, τότε καλείστε να δηλώσετε νέα συμμετοχή και να παρακολουθήσετε εκ νέου το πρόγραμμα.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νέους marketers και νέους διαφημιστές, κάθε επιμέρους εξειδίκευσης. Απευθύνεται, επίσης, σε φοιτητές των αντίστοιχων σχολών, αλλά και σε κάθε επαγγελματία του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα που οφείλει να γνωρίζει τι πρέπει να προσέχει όταν επικοινωνεί με το ευρύ κοινό για να προωθήσει προϊόντα και υπηρεσίες.

 

TI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας σε αρκετές από τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζει, τα λάθη προκύπτουν από άγνοια του Κώδικα.  Ολοκληρώνοντας ο υποψήφιος το πρόγραμμα με επιτυχία:

  1. Θα έχει πλήρη αντίληψη των γενικών αρχών που διέπουν την επαγγελματική δεοντολογία ως προς την προστασία του καταναλωτή.
  2. Θα γνωρίζει τους επιμέρους κανόνες του ΕΚΔΕ για κάθε ξεχωριστό ζήτημα και μορφή επικοινωνίας και διαφήμισης, πέρα από την καθημερινή τριβή με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ήδη ή πρόκειται να ασχοληθεί.
  3. Θα κατανοεί τις διαφορές εννοιών, ώστε να κρίνει με ευχέρεια τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται.
  4. Θα δουλεύει με αυτοπεποίθηση και παραγωγικότητα στην ανάπτυξη οποιουδήποτε

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας. Αν σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αδαμαντία Αβράμη, 2103318065, info@ioc.gr