Ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούνιο η πιλοτική φάση του Προγράμματος.