Συνδρομές

Είσοδος Μελών
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Σύμφωνα με απόφαση της από 27/02/2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου, οι κατηγορίες συνδρομών είναι οι εξής:

 • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει ετήσια διαφημιστική δαπάνη μέχρι 600.000 €,
  η ετήσια συνδρομή είναι 890,00 €.
 • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει ετήσια δαπάνη από 600.000-1.500.000 €,
  η ετήσια συνδρομή είναι 1.300,00 €.
 • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει ετήσια δαπάνη από 1.500.000-3.000.000 €,
  η ετήσια συνδρομή είναι 1.820,00 €.
 • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει ετήσια δαπάνη από 3.000.000-6.000.000 €,
  η ετήσια συνδρομή είναι 3.020,00 €.
 • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει ετήσια δαπάνη από 6.000.000-10.000.000 €,
  η ετήσια συνδρομή είναι 4.060,00 €.
 • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει ετήσια δαπάνη 10.000.000-20.000.000 €,
  η ετήσια συνδρομή είναι 5.408,00 €.
 • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει ετήσια δαπάνη άνω των 20.000.000 €,
  η ετήσια συνδρομή είναι 7.000,00 €.

Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται από το μέγεθος της ετήσιας διαφημιστικής δαπάνης του προηγούμενου έτους κάθε εταιρείας-μέλους, όπως αυτό καταγράφεται από την εταιρεία Media Services.

Το δικαίωμα εγγραφής ανέρχεται σε 60 € και καταβάλλεται άπαξ.

Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή επιβαρύνονται με χαρτόσημο 1,2%.

Επίκαιρα

APR 27 2018
Εκπαίδευση

Programmatic Advertising Conference 2018

April 27 2018
MAY 24 2018
Εκπαίδευση

Social Media Conference 2018

May 24 2018
banner

Mέλη