Συνδρομές

Είσοδος Μελών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (GRP δευτερόλεπτα)
 • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει έως 96.000 GRP δευτερόλεπτα την 3ετία πριν την εγγραφή η ετήσια συνδρομή είναι 890,00 €
 • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει από 96.001-240.000GRP δευτερόλεπτα την 3ετία πριν την εγγραφή, η ετήσια συνδρομή είναι 1.300,00 €.
 • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει από 240.001-480.000 GRP δευτερόλεπτα την 3ετία πριν την εγγραφή, η ετήσια συνδρομή είναι 1.820,00 €.
 • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει από 480.001-960.000 GRP δευτερόλεπτα την 3ετία πριν την εγγραφή, η ετήσια συνδρομή είναι 3.020,00 €.
 • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει από 960.001-1.600.000 GRP δευτερόλεπτα την 3ετία πριν την εγγραφή, η ετήσια συνδρομή είναι 4.060,00 €
 • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει από 1.600.001-3.200.000 GRP δευτερόλεπτα την 3ετία πριν την εγγραφή, η ετήσια συνδρομή είναι 5.408,00 €
 • Για τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει άνω των 3.200.001 GRP δευτερόλεπτα την 3ετία πριν την εγγραφή, η ετήσια συνδρομή είναι 7.000,00€
 • Το δικαίωμα εγγραφής ανέρχεται σε 60 € και καταβάλλεται άπαξ.

  Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή επιβαρύνονται με χαρτόσημο 1,2%.

  Επίκαιρα

  SEP 26 2018
  Εκδηλώσεις

  Cannes Deconstructed – Δηλώστε συμμετοχή!

  September 26 2018
  OCT 05 2018
  Εκδηλώσεις

  Sustainability Forum 2018

  October 05 2018
  OCT 19 2018
  Εκδηλώσεις

  2o Breakfast Session ΣΔΕ

  October 19 2018
  NOV 27 2018
  Εκπαίδευση

  5ο Digital Session ΣΔΕ

  November 27 2018
  300x250-opap

  Mέλη