Όραμα

Είσοδος Μελών
Το Όραμα

Να είναι ο καταλύτης των εξελίξεων και των σχέσεων στο χώρο της επικοινωνίας.

Η αποστολή

Σκοπός μας είναι η προάσπιση των συμφερόντων των διαφημιζομένων και η ανάδειξη της αξίας της προϊοντικής και εταιρικής επικοινωνίας, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα σε ένα πλαίσιο ορθών αξιών και πρακτικών.

Στόχοι
  • Η δημιουργία και η διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος, όπου η  επικοινωνία λειτουργεί ελεύθερα, με αυτοδέσμευση και ηθικές πρακτικές
  • Η προαγωγή της ποιότητας στην επικοινωνία
  • Η προάσπισητης μέγιστης αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής επένδυσης
  • Η στήριξη της διαφάνειας  στις οικονομικές σχέσεις των συναλλασσομένων μερών
  • Η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων

Επίκαιρα

APR 27 2018
Εκπαίδευση

Programmatic Advertising Conference 2018

April 27 2018
MAY 24 2018
Εκπαίδευση

Social Media Conference 2018

May 24 2018
banner

Mέλη