Παρουσίαση του κ. Martin Porter, Προέδρου Public Affairs Practice Europe & CIS της Edelman & Γενικού Διευθυντή της Edelman Brussels στην Τελετή Απονομής των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ 2013