• 6  Ιουλίου 2022 The rise of freelance talent
 • 8 Ιουνίου 2022 Counting the (Carbon) Cost
 • 25 Μάϊου 2022  Spotlight: Tackling Responsible Media
 • 19 Μάϊου 2022 Effective financial management – a focus on Marketing Activation
 • 17 Μάϊου 2022 Spotlight: Effective Financial Management – a focus on influencer marketing, PR and social
 • 4 Μάϊου 2022 Spotlight: A brand’s guide to retail media
 • 2 Μαρτίου 2022 Preparing for digital media’s privacy-first future
 • 9 Φεβρουαρίου 2022 Navigating global media demand and pricing – 2022, 2023 & beyond with guest: Mark Gallagher (Omnicom Media Group)
 • 3 Φεβρουαρίου 2022 The Media Shift with guest: Mark Holden (PHD)
 • 31 Ιανουαρίου 2022: ΣΔΕ & Kantar για την Ισότιμη Ένταξη και τη Διαφορετικότητα στην Ελλάδα
 • 27 Ιανουαρίου 2022  Webinar Spotlight: Shift – A Marketing Re-think
 • 24 Ιανουαρίου 2022 Diversity & Representation – Ensuring Media & Advertising Supports Inclusion
 • 20 Ιανουαρίου 2022  Webinar: IARD Digital Guiding Principles
 • 20 Ιανουαρίου 2022 Spotlight: The Rise of Chinese brands – Why is it important for businesses in and outside of China
 • 18 Ιανουαρίου 2022 Spotlight: Marketing in the Metaverse
 • 13 Iανουαρίου 2022 Spotlight: Sustainable storytelling – what are you scared of?