• 30 Νοεμβρίου 2022  Inflation equals innovation
 • 30 Νοεμβρίου 2022  Understanding data ethics in practice
 • 29 Νοεμβρίου 2022  The International Knowledge Exchange on Audience Measurement
 • 29 Νοεμβρίου 2022 What makes clients attractive to agencies?
 • 28 Νοεμβρίου 2022 Food Marketing & Children. What next for advertising self-regulation?
 • 22 Νοεμβρίου 2022 Update on Google’s Privacy Sandbox
 • 16 Νοεμβρίου 2022 The Economist’s predictive look to 2023 with Tom Standage
 • 16 Νοεμβρίου 2022  Programmatic Supply-Chain Solutions
 • 27 Οκτωβρίου 2022 Putting attention to work
 • 25 Οκτωβρίου 2022 E-commerce content creation – setting up for success
 • 18 Οκτωβρίου 2022 An update on Google’s Privacy Sandbox
 • 5 Οκτωβρίου  2022 How do you translate happiness into brand success?
 • 4 Οκτωβρίου 2022 Cannes Deconstructed
 • 3 Οκτωβρίου 2022 Inclusive Marketing – Why representation matters to your customers and your brand | Book launch
 • 29 Σεπτεμβρίου 2022  Consumer insights through a diversity and inclusion lens
 • 27 Σεπτεμβρίου 2022  Go faster with less
 • 6 & 7 Σεπτεμβρίου 2022  Clients & Creativity
 • 6  Ιουλίου 2022 The rise of freelance talent
 • 8 Ιουνίου 2022 Counting the (Carbon) Cost
 • 25 Μάϊου 2022  Spotlight: Tackling Responsible Media
 • 19 Μάϊου 2022 Effective financial management – a focus on Marketing Activation
 • 17 Μάϊου 2022 Spotlight: Effective Financial Management – a focus on influencer marketing, PR and social
 • 4 Μάϊου 2022 Spotlight: A brand’s guide to retail media
 • 2 Μαρτίου 2022 Preparing for digital media’s privacy-first future
 • 9 Φεβρουαρίου 2022 Navigating global media demand and pricing – 2022, 2023 & beyond with guest: Mark Gallagher (Omnicom Media Group)
 • 3 Φεβρουαρίου 2022 The Media Shift with guest: Mark Holden (PHD)
 • 31 Ιανουαρίου 2022: ΣΔΕ & Kantar για την Ισότιμη Ένταξη και τη Διαφορετικότητα στην Ελλάδα
 • 27 Ιανουαρίου 2022  Webinar Spotlight: Shift – A Marketing Re-think
 • 24 Ιανουαρίου 2022 Diversity & Representation – Ensuring Media & Advertising Supports Inclusion
 • 20 Ιανουαρίου 2022  Webinar: IARD Digital Guiding Principles
 • 20 Ιανουαρίου 2022 Spotlight: The Rise of Chinese brands – Why is it important for businesses in and outside of China
 • 18 Ιανουαρίου 2022 Spotlight: Marketing in the Metaverse
 • 13 Iανουαρίου 2022 Spotlight: Sustainable storytelling – what are you scared of?