• 27 Ιανουαρίου 2022  Webinar Spotlight: Shift – A Marketing Re-think
  • 24 Ιανουαρίου 2022 Diversity & Representation – Ensuring Media & Advertising Supports Inclusion
  • 20 Ιανουαρίου 2022  Webinar: IARD Digital Guiding Principles
  • 20 Ιανουαρίου 2022 Spotlight: The Rise of Chinese brands – Why is it important for businesses in and outside of China
  • 18 Ιανουαρίου 2022 Spotlight: Marketing in the Metaverse
  • 13 Iανουαρίου 2022 Spotlight: Sustainable storytelling – what are you scared of?