• 6 Δεκεμβρίου 2023 A 2023 Agency Roundup – Beyond the Surface
 • 31 Οκτωβρίου 2023 Contractual watch outs – ensuring agency contracts are fit for purpose (non-media)
 • 11 Οκτωβρίου 2023 An update on Google’s Privacy Sandbox
 • 4 Οκτωβρίου 2023 The impact of AI on Production
 • 28 Σεπτεμβρίου 2023  Beyond ChatGPT – Practical Use and Innovation in Marketing, E-commerce, and Search with GenAI
 • 27 Σεπτεμβρίου 2023 Spark more insights-driven decisions with generative AI
 • 26 Σεπτεμβρίου 2023  Understanding the Accounting Principals of the Rapidly Growing Retail Media Landscape
 • 21 Σεπτεμβρίου 2023 Action Guide for Media to Reduce Greenhouse Gas Emissions
 • 7 Σεπτεμβρίου 2023  Sustainable Marketing 2030
 • 11 Αυγούστου 2023 Reframing your Brand’s Value Proposition when the world changes around you
 • 20 Ιουλίου 2023 Navigating global media demand and pricing trends –2023 & beyond
 • 27 & 29 Ιουνίου 2023  Embracing the messiness of culture
 • 13 Ιουνίου 2023 The Sourcing Board presents ‘Our Journey Forward
 • 16 Μαΐου 2023 Current trends in global content production
 • 19 & 20 Απριλίου 2023  Going global & local: An update on the advertisers’ approach to Cross Media Measurement
 • 12 Απριλίου 2023 Reach Curves Gone Rogue
 • 11 Απριλίου 2023 The International Knowledge Exchange on Audience Measurement
 • 5 Απριλίου 2023 Sonic Branding: The Power of Sound in Building Your Brand Identity (APAC)
 • 30 Μαρτίου 2023 Stronger relationships produce stronger results – the proof
 • 22 Μαρτίου 2023 Turning D&I into an Accountable Media Metric
 • 15 Μαρτίου 2023 Navigating global media demand and pricing -2023 & beyond
 • 22 Φεβρουαρίου 2023 The Next Big Bets
 • 21 Φεβρουαρίου 2023 ΣΔΕ & Kantar Marketing & Sustainability in a “polycrisis” era
 • 18 Ιανουαρίου 2023 Global Agency Remuneration Trends
 • 12 Ιανουαρίου 2023 Client-agency performance evaluations: 2022 update