• 16 Μαΐου 2023 Current trends in global content production
 • 19 & 20 Απριλίου 2023  Going global & local: An update on the advertisers’ approach to Cross Media Measurement
 • 12 Απριλίου 2023 Reach Curves Gone Rogue
 • 11 Απριλίου 2023 The International Knowledge Exchange on Audience Measurement
 • 5 Απριλίου 2023 Sonic Branding: The Power of Sound in Building Your Brand Identity (APAC)
 • 30 Μαρτίου 2023 Stronger relationships produce stronger results – the proof
 • 22 Μαρτίου 2023 Turning D&I into an Accountable Media Metric
 • 15 Μαρτίου 2023 Navigating global media demand and pricing -2023 & beyond
 • 22 Φεβρουαρίου 2023 The Next Big Bets
 • 21 Φεβρουαρίου 2023 ΣΔΕ & Kantar Marketing & Sustainability in a “polycrisis” era
 • 18 Ιανουαρίου 2023 Global Agency Remuneration Trends
 • 12 Ιανουαρίου 2023 Client-agency performance evaluations: 2022 update