Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά.

Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος – Hellenic Advertisers Association,
Ζήνωνος Ελεάτου 10, 151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6746568, Email: info@sde.gr