Ο ΣΔΕ τίθεται κατά οποιασδήποτε διοικητικής παρέμβασης και ρύθμισης της αγοράς…