Τα γραφεία του ΣΔΕ θα παραμείνουν κλειστά από 10 έως και 26-8-2015.