Σε εξέλιξη βρίσκεται η B’ φάση του Προγράμματος Επαγγελματικής Καθοδήγησης Φοιτητών που θεσμοθέτησε ο ΣΔΕ το 2014, με σκοπό την ενίσχυση της σύνδεσης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσω της καθοδήγησης φοιτητών που βρίσκονται ήδη, ή θα βρεθούν σύντομα, σε αναζήτηση εργασίας.

Στη Β’ φάση του προγράμματος, 19 απόφοιτοι του Μεταπτυχιακoύ Προγράμματος Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συναντώνται με ισάριθμα στελέχη των εταιρειών-μελών του ΣΔΕ που έχουν αντικείμενο το marketing, την επικοινωνία ή την εταιρική υπευθυνότητα.

Στη διάρκεια ενός interview simulation, οι φοιτητές παρουσιάζουν τον εαυτό τους και τους στόχους τους και οι coaches απαντούν σε ερωτήματα των φοιτητών, τους συμβουλεύουν για θέματα βιογραφικού, επαγγελματικών συνεντεύξεων, επαγγελματικού προσανατολισμού κλπ, προετοιμάζοντάς τους για ένα μελλοντικό, πραγματικό interview και μεταλαμπαδεύοντάς τους εμπειρία και γνώση από την πραγματική αγορά.

Από τις συναντήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, τα αποτελέσματα είναι απόλυτα ικανοποιητικά: Θετικές και εποικοδομητικές αξιολογήσεις, εξαιρετική αξιολόγηση του προγράμματος, ικανοποίηση από τους συμμετέχοντες και συνεχής βελτίωση της διαδικασίας.

Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές coaches που στηρίζουν το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία Open Doors του ΣΔΕ, που σκοπό έχει τη διάχυση γνώσεων, τη δημιουργία ευκαιριών, την παροχή έμπρακτης υποστήριξης και την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, τόσο προς τα μέλη μας, όσο και προς την ευρύτερη αγορά της επικοινωνίας, την εκπαιδευτική κοινότητα και τους νέους.